make art

nl en

Martin Howse (GB)

"Island2"

island2 is een free software programma dat een semi-permanent, geïsoleerd eiland in de computers geheugen creëert. Dit eiland blijft verborgen, onaangeraakt en onverplaatsbaar in het fysieke geheugen totdat de computer uitgezet of opnieuw opgestart wordt. island2 is een interventie in een onzichtbaar territorium, dat een theater van abstractie, begrenzing en verhulling uitlokt en aanwakkerd.

De oorspronkelijke island software is een laadbare kernel module voor verschillende Linux kernels en beslaat 4MB RAM (Random Access Memory). Toekomstige iteraties zullen verborgen netwerk capaciteit bevatten, gebruikmakend van obscure protocollen, als onderdeel van het promiscuOS project. PromiscuOS heeft als doel segmentatie en objectificatie uit alle niveaus van een systeem te verwijderen om de generatie, distributie en uitvoering van promiscue code te bevorderen.

island2 werkt op een aantal kleine computers (bijvoorbeeld de Atmel AVR microcontroller), en zal in de toekomst op een groot aantal consumenten apparaten werken (DVD spelers, mobiele telefoons).

http://www.1010.co.uk/org/island2.html

Martin Howse opereert binnen de velden van de dialoog, speculatieve hardware (omgevings data binnen open fysieke systemen), code (een onderzoek naar lagen van abstractie), free software en het gesitueerde (performances en interventies).

http://www.1010.co.uk

Martin Howse "island2"